MENU KOSZYKWKA
TURNIEJE
STREETBASKETBALL
AWF WROC?AW
WRONBA
GALERIA
PSYCHOLOG SPORTOWY
KONTAKT
Profilsport.pl
ul. Pomorska 32/6
50-216 Wroc?aw

tel.604 510 841
email: profilsport@profilsport.pl

Nowy sezon rozpocz?ty!!! Dnia 6 pa?dziernika nasza dru?yna odnios?a pierwsze zwyci?stwo w rozgrywkach II ligi WRONBA pokonuj?c Nowe Perspektywy 50:35. Dobra gra w obronie oraz dominacja po tablicami (zbirki 43-27) z?o?y?y si? na to zwyci?stwo. Oczywi?cie w ataku szala? niezawodny Maciej Nawrocki zdobywca 22 punktw. W naszej grupie jeszcze czekaj?: Sobtka, W.Quandt ?migrd, Zadymki Trzebnica, Pio Studio Arch, House Invest Sparta Legnica oraz 3Buty.pl II. Jak tylko ukarze si? na oficjalnej stronie ligi WRONBA pe?ny terminarz rozgrywek poinformujemy o tym.


Czas leci szybko i ci??ko nad??y? za wszystkim ale na podsumowaniu sezonu mamy bardzo dobre wie?ci. Rozgrywki zako?czyli?my z bilansem 7-1. Nast?pnie po wyrwnanym meczu i szcz??liwej ko?cwce dla nas zako?czonej dogrywk? wygrali?my z Wrogeo w ?wier?finale. W p?finale pewne zwyci?stwo nad ?obuzersami da?o nam awans do II ligi. Ju? nied?ugo zaczynamy nowy sezon, miejmy nadzieje ?e rwnie udany jak ten poprzedni.

Niestety tym razem si? nie uda?o. Po dobrym meczu zw?aszcza w pierwszej po?owie przyszed? moment zadyszki i brak?o si? na ko?cu. Ulegli?my Zielonym ?abkom 63:51. Nast?pny mecz ju? w niedziele przeciwko NG Engineering. Zapraszamy godzina 13 Hala 9 LO ulica Piotra Skargi

Najbli?szy mecz naszej dru?yny odb?dzie si? w niedziele 19 pa?dziernika 2014 o godzinie 14.15przy ulicy Trwa?ej. Naszym przeciwnikiem b?dzie dru?yna Zielone ?abki.

Serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy na mecze naszej dru?yny.

W 40 sezonie ligi Wronba nasza dru?yna b?dzie wyst?powa?a w nast?puj?cym sk?adzie:

Adrian D?browski - kpt.

Micha? Korczy?ski

?ukasz Fil

Karol Sekuna

Maciek Nawrocki

Mateusz Kruszewski

Andrzej Froch

Wincenty Wolny

Tomasz Dobner

Profilsport rozpocz?? od zwyci?stwa udzia? w 40 sezonie ligi Wronba nad dru?yn? Rozrewolwerowanych 68:36. Kolejne mecze rozegra wed?ug terminarza poni?ej. Zapraszamy.

Profilsport.pl wraca do Polski i od nowego sezonu b?dzie wyst?powa? w 40 sezonie ligi WRONBA. Wkrtce podamy sk?ad i naszych przeciwnikw w grupie.

Profilsport.pl za granic?!!! Wielka Brytania to nowa siedziba profilsportowcw. Nowa dru?yna Painkillers London wystartowa?a w rozgrywkach 2 ligi London Amateur Basketball League. Obecnie po rozegraniu 8 meczy (3 zwyci?stwa, 5 pora?ek) zajmujemy 6 miejsce i nadal walczymy o playoff. Najbli?szy mecz zostanie rozegrany 10 marca 2013 przeciwko London Business School.

W po?owie lipca ekipa profilsport.pl wystartowa?a w turnieju Magnolia Streetball Cup 2012. Po 2 zwyci?stwach w grupie i awansie do najlepszej 12 dru?yna ponios?a pora?k? i zako?czy?a turniej. Zawody by?y bardzo udane, frekwencja dopisa?a (ponad 50 ekip).

Zapraszamy do galerii.

AND1 Basket Music Tour 2011 edycja Wroc?aw ju? za nami.

Zapraszamy do galerii na obejrzenie fotografii z turnieju.

AND1 we Wroc?awiu!!!

25 wrze?nia 2011 roku na Hali Wielofunkcyjnej Akademii Wychowania Fizycznego we Wroc?awiu przy ulicy Paderewskiego 35 odb?dzie si? turniej streetball w ramach AND1 Basket Music Tour 2011. Organizatorzy przewiduj? wiele atrakcji: konkurs wsadw, konkurs rzutw za 3 punkty i konkurs freestyle. Imprez? prowadzi Kacpa a za dekami Dj Spokj. Du?o dobrego basketu i atrakcyjne nagrody.

Zapraszamy na oficjaln? stron? turnieju

www.and1.plej.pl

ZAPRASZAMY!!!

Zapraszamy do Galerii fotorelacja z Noworocznego Turnieju Koszykwki Streetbasketball AWF Wroc?aw 2011.

Team Profilsport.pl wygrywa!!! Wi?cej w dziale WRONBA

NTK Streetbasketball AWF Wroc?aw 2011!!! wi?cej info w dziale Streetbasketball - zapraszamy

Zapraszamy do dzia?w AWF Wroc?aw oraz Wronba, zosta?y zamieszczone terminarze spotka? dru?yny profilsport.pl oraz sekcji koszykwki m?skiej AWF.

32 sezon Wronba rozpocz?ty od zwyci?stwa. Nasza dru?yna w pierwszym meczu pokona?a dru?yn? Pi?maki 38 : 24 (8:0, 1:11, 12:3, 17:10) Terminarz kolejnych spotka? w dziale WRONBA.

Dnia 23 wrze?nia 2010 r powsta?a dru?yna profilsport.pl i zosta?a zg?oszona do rozgrywek ligi Wronba.

Dzi?ki uprzejmo?ci fotografa Jarka Wolnego pozyskali?my fotki ze Streetbasketball AWF Wroc?aw 2010. Zapraszam do Galerii.

Turniej Streetbasketball AWF Wroc?aw 2010 wygrali Emeryci All Stars w sk?adzie: Karol Wnukiewicz, Marek Kor?ba, Piotr Warawko, Maciej Wawrzyniak. Drugie miejsce zaj??a dru?yna Korsarze: Jan Zalewski, Micha? Nowacki, Pawe? Bochenkiewicz, Mateusz P?atek. III miejsce dru?yna P?on?cy Banan: Mateusz Czekaj, Grzegorz Kaczmarek, Micha? Preisner.

W konkursie wsadw zwyci??y? Piotr Nawojski z Opola.

Bardzo dzi?kuje w?adzom AWF Wroc?aw za udost?pnienie obiektw Akademii, wszystkim zawodnikom za uczestnictwo,sponsorom, mediom, gratuluje zwyci?zcom, dzi?kuje wszystkim organizatorom za pomoc oraz mam nadziej?, ?e koszykwka b?dzie ros?a w si?? i zorganizujemy III edycj? Noworocznego Turnieju Koszykwki.

ZAPRASZAM!!!

WI?CEJ INFO W DZIALE STREETBASKETBALL!!!

Po wielu latach przygotowa? w ko?cu si? uda?o:) Oficjalnie Profilsport.pl rusza!!! Na naszej stronie znajdziesz informacje dotycz?ce dzia?alno?ci profilsport.pl w obszarach koszykwki, snowboardu i windsurfingu - kierunkowych dyscyplin,a wr?cz wielkich pasji, ktre kieruj? naszym ?yciem. W dziale koszykwka znajdziesz bie??ce informacje o: turniejach towarzyskich i nie tylko, streetballu lub w naszym wydaniu streetbasketballu, koszykwce akademickiej reprezentowanej przez AWF Second Team, Wroc?awskiej Koszykwce Amatorskiej oraz innych wa?nych aspektach zwi?zanych z koszykwk?. Dzia? Snowboardu obecnie odpoczywa bo do nast?pnej zimy daleko, lecz gdy tylko b?dziemy si? zbli?a? do zimy ruszymy z kopyta ;) Windsurfing tego lata to nadal wsp?praca z Almaturem Opole i wyjazdy do s?onecznej Italy.

Profilsport.pl